Головна » Фахівцям » Вагітність, годування грудьми, діти

Вагітність, годування грудьми, діти

Під час вагітності жіночий організм відчуває підвищену потребу в вітамінах, макро- та мікроелементах, зокрема, у вітаміні Д, а також кальції. Як правило, жінки з нормальним перебігом вагітності мають достатній резерв компенсаторно-пристосувальних реакцій для збереження кальцій-фосфорного гомеостазу. Однак навіть вагітність із нормальним перебігом супроводжується напруженням усіх видів обміну, зокрема кальцій-фосфорного та Д-вітамінного. Ці зміни виникають уже в I триместрі та збільшуються з наближенням пологів. При цьому функціональна перебудова ендокринної системи призводить до суттєвих зрушень у метаболізмі кальцію незалежно від його споживання з їжею1. У ІІІ триместрі у 17% випадків неускладненої вагітності та приблизно в 50% жінок із пізнім токсикозом з’являються неспецифічні симптоми кальцієвої недостатності (парестезії, посіпування, судоми м’язів, біль у кістках тощо). Порушення мінерального обміну призводять до зниження мінеральної щільності кісткової тканини (в 28,2% випадків при фізіологічній вагітності й у 47% вагітних із пізніми гестозами) та позначаються на стані зубів2,3. Становище ускладнюється, якщо згодом мама вигодовує дитину грудьми.
Дефіцит кальцію в організмі майбутньої матері може призводити до народження дітей із недостатньою мінералізацією кісткової речовини (збільшення великого джерельця, незарощення малого джерельця, розходження швів черепа, розм’якшення його кісток).
Нині доведена ефективність поєднаної терапії солями кальцію та вітаміном Д для досягнення кращого ефекту в профілактиці та лікуванні кальцій-фосфорного обміну та остеопенічного синдрому в період вагітності та годування грудьми.
Препарат для профілактики та лікування порушення кальцієвого обміну в вагітних і жінок, що годують, – це «Кальцій-Д3 Нікомед».
Базові дослідження ефективності «Кальцій-Д3 Нікомед» у вагітних і породіль проводилися наприкінці 80-х рр. ХХ століття4. При цьому за 10 років спостережень не траплялися випадки небажаного та досить частого ефекту при вживанні препаратів кальцію у вагітних, а саме – раннього зарощення джерельця, осифікації хондральних структур і, як наслідок, – ускладнень при пологах5.
«Кальцій-Д3 Нікомед» сприяє запобіганню втрати кісткової маси та ефективно усуває симптоми кальцієвої недостатності, а також є одним із патогенетичних засобів за наявності тазових болей6.
Комплексний вплив «Кальцій-Д3 Нікомед» під час вагітності з метою профілактики основних стоматологічних захворювань покращує функціональні здатності фетоплацентарної системи, що дозволяє проводити профілактику гіпотрофії плода та сприяє правильному розвитку його зубощелепної системи7,8.
Патогенетично обґрунтованим є прийом «Кальцій-Д3 Нікомед» у III триместрі вагітності: препарат позитивно впливає на показники кальцій-фосфорного обміну в матері, плода та новонародженого, сприяє профілактиці рахіту в дітей 1-го року життя3.
«Кальцій-Д3 Нікомед» забезпечує гармонійний розвиток і зростання дитини відповідно до вікових норм. Тому він особливо необхідний підліткам із 12 років (у період інтенсивного росту та розвитку). В дитинстві закладається міцність скелета, а в підлітковому віці ефективно нарощується пікова маса кістки – від цього згодом багато в чому залежить схильність до переломів протягом усього майбутнього життя. Регулярний профілактичний прийом «Кальцій-Д3 Нікомед» зумовлює достовірне досягнення пікової кісткової маси в дітей і підлітків9,10.

Застосування таблеток «Кальцій-Д3 Нікомед» показано в період вагітності. Щоб запобігти передозуванню, добова доза не повинна перевищувати 1500 мг кальцію та 600 МО вітаміну Д.
Існує досвід застосування «Кальцій-Д3 Нікомед» у вагітних у стандартній дозі по 2 таблетки 1 раз на добу6. В I та II триместрах рекомендувалося кілька коротких курсів по 3–4 тижні, а протягом III триместру – постійний прийом3.

Джерела
1Щеплягина Л. А., Крутикова Н. Ю. и др. Состояние костного метаболизма и линейный рост младенцев в зависимости от обеспеченности кальцием матери. // Вопросы современной педиатрии. – 2006. – Т. 5. – № 5.
2Sowers M. F., Corton G., Shapiro B. L. Changes in bone density with lactation. JAMA. 1993, 269: 3130–3135.
3Щербавская Э. А. Комбинация карбоната кальция и холекальциферола в профилактике и лечении нарушений кальций-фосфорного обмена и костного метаболизма у беременных женщин и новорожденных: Автореф. дисс. … канд. мед. наук / ВГМИ, 2001.
4Heaney R. P. J Bone Miner Res. 1989, 4: 469–475.
5Harris W. D. et al. Effects of risedronate treatment on vertebral and nonvertebral fractures in women with postmenopausal osteoporosis: a randomized controlled trial. Vertebral Efficacy with Risedronate Therapy (VERT). JAMA. 1999, 282: 1344–1352.
6Сімрок В. В. Досвід застосування Кальція-Д3 Нікомеду в акушерстві та гінекології. // Вісник наукових досліджень. – 2003. – № 1.
7Мазуркевич М. В., Кравченко О. В. Комплексная профилактика стоматологических заболеваний у беременных женщин с учетом особенностей адаптационных реакций фетоплацентарного комплекса. // Dental Forum. – 2006. – № 2 (20).
8Кравченко О. В. Профилактика стоматологических заболеваний у беременных женщин с применением комбинированного препарата карбоната кальция и холекальциферола: Автореф. дисс. … канд. мед. наук / М., 2008.
9Matkovic V et al. Timing of peak bone mass in Caucasian females and its implication for the prevention of osteoporosis. Inference from a cross-sectional model. J Clin Invest. 1994, 93: 799–808.
10Евтушенко С. К., Луцкий И. С. Диагностика и терапия неврологических проявлений остеопороза у взрослых и детей (методические рекомендации). – Донецк, 2001.